Activitat 1. L’atmosfera

Contesta les següents preguntes sobre l’atmosfera.

  1. Adjunta una imatge de l’atmosfera amb les seves capes principals.
  2. Adjunta també una taula amb la següent informació de cada capa: nom, temperatura, altitud i característiques rellevants.
  3. Posa un enllaç amb la principal web consultada.
  4. Crea l’etiqueta “atmosfera” i inclou-hi aquesta activitat.
  5. Quines observacions destacaries de l’atmosfera?
  6. L’atmosfera és molt important per l’ésser humà i la vida en general. Raona l’afirmació anterior.