Activitat 2. L’ozó

L’objectiu d’aquesta activitat és la de crear un esquema- dibuix (programari lliure), per explicar:

  1. Què és l’ozó.
  2. Quina relació té amb l’atmosfera.
  3. Quina funció fa.
  4. Explicar la importància que té per a l’ésser humà.
Anuncios

Activitat 1. L’atmosfera

Contesta les següents preguntes sobre l’atmosfera.

  1. Adjunta una imatge de l’atmosfera amb les seves capes principals.
  2. Adjunta també una taula amb la següent informació de cada capa: nom, temperatura, altitud i característiques rellevants.
  3. Posa un enllaç amb la principal web consultada.
  4. Crea l’etiqueta “atmosfera” i inclou-hi aquesta activitat.
  5. Quines observacions destacaries de l’atmosfera?
  6. L’atmosfera és molt important per l’ésser humà i la vida en general. Raona l’afirmació anterior.