Activitat 6. Un mapa del temps

 1. Busca a Internet un mapa del temps. Adjunta’l.
 2. Explica el temps que farà aquest dia tenint en compte tots els paràmetres que hi apareixen. Potser necessitaràs veure’n algun.
Anuncios

Activitat 5. El vent

 1. Què és el vent? Com es produeix? Intenta introduir imatges il·lustratives que ho expliquin.
 2. Explica quina diferència hi ha entre la marinada o brisa diürna i el terral o brisa nocturna. Intenta, també, introduir imatges.
 3. Quins aparells s’utilitzen per mesurar les condicions del vent? Adjunta una imatge de cada un d’ells.
 4. Quines unitats es fan servir per mesurar el vent?
 5. Digues el vent actual (o del dia d’avui) de 4 llocs propers a Manlleu.
 6. Finalment, intenta buscar un mapa del temps on hi surtin les mesures dels vents apuntats. Adjunta’l i explica’l: “A l’extrem nord del país, podem observar fort vent direcció…”

PRÀCTICA. Dels aparells que has trobat a l’exercici 3 per mesurar el vent, has de construïr-ne 1 amb materials casolans. (tindràs 1 sessió)

Activitat 2. Capa d’ozó

PART 1. Una de les parts més importants de l’atmosfera és la capa d’ozó. Primer intenta respondre aquestes preguntes amb l’ajuda d’Internet.

 1. Què és l’ozó.
 2. Quina relació té amb l’atmosfera.
 3. Quina funció fa.
 4. Explicar la importància que té per a l’ésser humà

 

PART 2. Amb programari lliure, fes un esquema o dibuix que aglutini totes les respostes anteriors.

Activitat 1. L’atmosfera

Contesta les següents preguntes sobre l’atmosfera.

 1. Adjunta una imatge de l’atmosfera amb les seves capes principals.
 2. Escriu també la següent informació de cada capa: nom, temperatura, altitud i característiques rellevants.
 3. Posa un enllaç amb la principal web consultada.
 4. Crea l’etiqueta “atmosfera” i inclou-hi aquesta activitat.
 5. Quines observacions destacaries de l’atmosfera?
 6. L’atmosfera és molt important per l’ésser humà i la vida en general. Raona l’afirmació anterior.

Inici del CURS 2017/18

Iniciem la meteorologia. Com? Doncs primer de tot creant el nostre bloc de Meteorologia! A través dels documents que trobaràs a la plataforma.

Passos a seguir:

 1. Crea el bloc
 2. Edita el teu perfil: nom, fotografia i breu descripció teva.
 3. Personalitza el teu bloc.
 4. Crea el menú amb els següents llocs: “Inici”, “Sobre el bloc”, “Contacte” i “Altres llocs”.

6. La humitat

 1. Escriu 6 preguntes relacionades amb la humitat. És important parlar sobre el cicle de l’aigua, la humitat relativa i els aparells per mesurar la humitat.
 2. Un cop acabat l’apartat 1, contesta les preguntes d’un company tot deixant-li un comentari al seu bloc.

5.1. El vent

 1. Què és el vent? Com es produeix? Intenta introduir imatges il·lustratives que ho expliquin.
 2. Explica quina diferència hi ha entre la marinada o brisa diürna i el terral o brisa nocturna. Intenta, també, introduir imatges.
 3. Quins aparells s’utilitzen per mesurar el vent? Adjunta una imatge de cada un d’ells.
 4. Quines unitats es fan servir per mesurar el vent?
 5. Digues el vent actual (o del dia d’avui) de 4 llocs propers a Manlleu.
 6. Finalment, intenta buscar un mapa del temps on hi surtin les mesures dels vents apuntats. Adjunta’l i explica’l: “A l’extrem nord del país, podem observar fort vent direcció…”