Activitat 4.1.L’Espai del Temps

Busca en diferents mitjans de comunicació l’Espai del Temps:

    • Quins apartats té? Com es distribueixen?
    • De quines mesures es parla?
    • Quin espai geogràfic cobreix?
    • Quantes persones hi intervenen?
    • Etc.

L’objectiu és fer-ne una petita descripció.

Anuncios