Activitat 4.1.L’Espai del Temps

Busca en diferents mitjans de comunicació l’Espai del Temps:

    • Quins apartats té? Com es distribueixen?
    • De quines mesures es parla?
    • Quin espai geogràfic cobreix?
    • Quantes persones hi intervenen?
    • Etc.

L’objectiu és fer-ne una petita descripció.

Anuncios

Activitat 3. Treballs en grup

Temes: estacions de l’any, radiació solar i origen de l’atmosfera

Objectiu: una presentació de 10 min (programari lliure) + kahoot (6 preguntes)

Organització: treballs en grups de 4 persones

Temportizació: 2h 30min

Avaluació: oratòria, conceptes, disseny i kahoot